Til skoleelever og lærere i naturfagene og matematikk
Magma Geopark er med i forskningsprosjekt ESTEAM og vi trenger litt hjelp av deg!

Dette er et ON-LINE spørreskjema rundt Kunnskapsløftet og metodikk i realfagsundervisning!

Dette vil ta 10 – 20 minutter av din tid og vil være et viktig bidrag til forskningen!

On-line forskning er fokusert på to målgrupper:
– Studenter i grunnskolen (alder 12 – 15 år)
– Naturlig realfagslærere i grunnskolen

Vi setter stor pris på om du vil fullføre dette on-line spørreskjema!

https://form.jotformeu.com/70022424114337

https://form.jotformeu.com/63483567016359