about

Projects

Magma Geopark is in a period with several projects and project applications. Most projects are international, where development is local, and the results are shared with partners in other countries. The idea is, for a period, to mainly work with projects that will give Magma Geopark several commercial products and possibilities for the future. managing director Pål Thjømøe is the contact for most of the projects.

GEOmuseum

Prosjektet tar sikte på å utvikle GEOmuseum for å formidle den geologiske og kulturelle arven i Norden. Prosjektet bidrar til å utvikle fire museumskonsepter som vil dele Nordens geologiske og kulturelle arv. Magma UNESCO Global Geopark og partnere har fått midler fra...

GeoVR

GeoVR er utviklet med midler fra Rogaland Fylkeskommunen, Drifting Apart, NORA og Nordisk Kulturfond, og åpner verdens geologiske historie for et helt nytt publikum ved hjelp av bilder, illustrasjoner, lyder, teknologi og interaktivitet. Et innovativt Content...

NORA og Nordisk kulturfond

Magma UNESCO Global Geopark er takknemlig og stolt over å ha mottatt midler fra NORA (Nordisk Atlantsamarbeide) og Nordisk Kulturfond. Disse midlene har blitt brukt til å utvikle GeoVR og GEOmuseum i samarbeid med den aspirerende geoparken på Færøyene, Katla UNESCO...

GEOfood

GEOfood-prosjektet ble finansiert av Norden Fund-KreaNord-programmet i mars 2014 til juni 2016. Prosjektets mål var å øke lokal mat som en unik Geopark-opplevelse, verdsette de lokale små og mellomstore bedriftene i mat og turistsektoren i Norden og fremme kreative...

ESTEAM

Prosjektet ESTEAM er et resultat av personlige erfaringer og ønsker fra naturfagslærere. Vi har erfart at læringsprogrammer og læringsprosesser blir stadig mer omfattende, raske og krevende. Den tradisjonelle undervisningen og læringen sakker akterut på mange fronter....

Ruritage

Ruritage startet 1. juni 2018 og er et fire års prosjekt. Det er finansiert av European Commission H2020 Programme og har et totalbudsjett på omtrent 18 millioner euro. Prosjektet har fokus på å styrke kulturarven som en drivkraft for bærekraftig vekst ved å  etablere...

Ruritage

Ruritage started 1. of June 2018 and is a four year project financed by European Commission H2020 Programme with a total budget of app. 18 Million Euro. The project with focus on enhancing cultural heritage as a driver for sustainable growth within the establishment...

ESTEAM

The project ESTEAM comes out from the personal experience and needs of science teachers. We know that learning programs and the learning process are getting more and more comprehensive, fast and demanding. The traditional way of teaching is slowly losing its force....

GEOfood

GEOfood  project was financed by Norden Fund- KreaNord program in March 2014 until June 2016. The project’s aim was to boost local food as an unique Geopark experience, valorize the local SME’s in the food and tourism sector in the Nordic countries and promote the...

NORA and Nordisk Kulturfond

Magma UNESCO Global Geopark is grateful and proud to have been receiving funds from NORA (Nordisk Atlantsamarbeide) and Nordisk Kulturfond. These funds have been used to develop GeoVR and GEOmuseum in cooperation with the aspiring geopark on Faroe Islands, Katla...

Prevoius projects

Drifting Apart

Prosjektet startet i 2015 og ble avsluttet i mars 2018. Prosjektet har vært et motiverende og opplysende eventyr, og det har blitt bygget nye broer mellom kontinenter som deler en felles geologisk,...

Drifting Apart

This project started in 2015 and ended in March 2018. The project  has been a motivating and enlightening adventure, building new bridges between the continents that share a common geological,...