Nyheter og oppdateringer fra løpende prosjekt i Magma Geopark