Drifting apart prosjektet inviterer interesserte samarbeidspartnere til Island den 27. – 28. februar 2017 for å delta på prosjektkonferanse.
Målet for konferansen er å støtte eksisterende og kommende UNESCO Globale Geoparker i den nordiske periferien og arktiske områder. Hovedpunkter som blir tatt opp er:
– Beste praksis og formidling for geoparker i perifere områder
– Bruken av ny teknologi, særlig virtuell reality, til å gi tilgang og promotere avsidesliggende geoparkområder
– Beste praksis regulering og styringsmodeller for perifere geoparker
– Støtte geo-undervisning for skoler, selskaper og samfunnsgrupper i rurale områder