Team Magma hadde noen innholdsrike og lærerike dager på Island i sist uke, sammen med de andre geoparkene og partnerne i Drifting Apart prosjektets avsluttende konferanse.