Over 110 geoparker fra hele verden!

Magma Geopark er medlem av den internasjonale nettverket forgeoparker, kalt Global Geopark Network (GGN). Nettverket består av 110 geoparkerfra hele verden.

Under paraplyen til Unesco

Global Geopark Network gir medlemmene en felles plattform for samarbeid og utveksling av erfaringer innen geologisk naturarv. Nettverket er underlagt UNESCO, og gjennom samarbeid med partnere i det globale nettverket, gir dette lokale og nasjonale geologiske lokaliteter verdensomspennende oppmerksomhet.

UNESCO og GGN utarbeider modeller for best praksis og standarder for områder som integrerer en bærekraftig økonomisk utvikling. Etableringen av en geopark har som mål å gi lokalmiljøet bærekraftig og økonomisk utvikling, dette gjennom bærekraftig turisme og andre økonomiske og kulturelle aktiviteter. (Global Geoparks Network hjemmeside).

Lær mer om Global Geoparks Network

Magma Geopark i Norge er en del av et fantastisk nettverk av geoparker. Lær mer om de ulike reisemålene på de offisielle nettsidene til Magma Geoparks Network her!