Hyllestadseminaret 2017: UNESCO Global Geopark i Ytre Sogn?

Hyllestadseminaret er over. Det har dreid seg om distriktsutvikling! Vi har fått fantastiske foredrag – i Hyllestad kirke – av fagfolk fra hele Norge og gode diskusjoner om geologi, landskap og historie som mulig motor i en bærekraftig fremtid her langt i vest. Hele Norges geoparkmiljø var samlet, vi har fått siste nytt fra regionalparkmiljøet i landet, vi har fått internasjonale perspektiver på hva vi driver med. Etknippe regionalpolitikere var med, våre samarbeidspartnere HAFS regionråd og Sognefjorden Kystpark i Solund. Ikke minst Norges geologiske undersøkselse.

Det er skapt en plattform for utvikling med basis i primære verdier: Landskap, fjord, hav, historie, et hardt klima. Ikke minst den gamle fiskarbonden. Hvordan passer han inn i en fremtid der en unik geologi kan stå i sentrum? Egentlig er det ganske enkelt: Bærekraft i et landskap formet av geologien. Geologien ligger i bunn. Det måtte også fiskarbonden ta hensyn til. Selv om han nok ikke kjente til de mange millioner år med stein, vann og is som skapte det landskapet han hadde slikt et inngående kjennskap til. I dag kjenner vi geologien. Men kjenner vi virkelig til hvordan fiskarbonden og andre tok den i bruk? Her ligger noen av utfordringene for fremtiden! Det er mange andre utfordringer. Skal vi møte dem, må vi stå samlet i regionen. For å skape et attraktivt samfunn – slett ikke bare for etterkommerne til fiskarbonden. Vi vil ha folk hit! Både turister og innflyttere! En ny geopark kan hjelpe oss videre!