Magma Geopark har sendt inn en søknad til Creative Europe Program, sammen med andre 10 territorier rundt om i verden hvor Magma er leader. Målet med prosjektet er å videreutvikle geoVR-utstillingen med mer innhold og utvikle et bestemt kurs for ledere innen kulturformidling, med fokus på utvikling av interaktivt innhold. Det totale budsjettet er 300.000 Euro hvor programmet dekker 60 %. Resultatet kommer i slutten av april.