Magma UNESCO Globale Geopark er stolt av å meddelere at det neste møtet i EU-prosjektet ESTEM vil finnes sted i Magma Geoparks lokaler i Egersund- Oct.2-6 2017. Lederen for prosjektet er Idrija UNESCO Globale Geopark fra Solvenia og den andre partneren er Naturtejo UNESCO Globale Geopark fra Portugal. Også lærere og professorer fra Lubjana Universitet vil overvære møtet for å støtt opp om prosjektets mål. Vår IKT ekspert fra Locatify, Island, utvikler teknologiske verktøy for utendørs undervisning.

Hellvik skole – grunnskole i Eigersund – vil ta del i møtet for å utforske geoparken med TurfHunt applikasjonen.