Det fjerde styringsgruppemøte i prosjektet Drifting Apart fant sted 21-22 November i Fort William i Skottland, prosjektet er finansiert av European Fund Interreg Northern Periphery Programme. Leveranser i prosjektet er bl.a. en virtuelle utstilling og en geologisk trail fra i territorier i Canada, Island, Skottland, Irland, N. Irland Russland og Norge. Det vil være mulig å utforske den geologiske “storylinen” i prosjektet både “on line” og på fysiske lokaliteter og det vil bli en virtuell utstilling i partnerens besøkssentere.