Book Nå!

Den spesielle steinen og fenomenet med navnet Trollpikken ligger mellom Kjervall og Veshovda i Eigersund kommune.

Dannelsen av Trollpikken

For omtrent 110 000 til 10 000 år siden var mesteparten av Norge dekket av et stort isdekke med en tykkelse på opp til flere kilometer. Mot slutten av istiden var det perioder hvor isdekket vokste og minket. Smeltevannet fra isen trekker ned i sprekker i berget og når vannet fryser til is igjen, vil det utvide seg. Presset som da utøves på berget kan føre til at eksisterende brudd utvides. Dette kalles frostsprenging og er en form for fysisk forvitring. Når isen som en gang lå over bergområdene forsvinner, forsvinner også trykket av den overliggende vekten til isen. Dette fører til en trykkavlastning som også kan føre til oppsprekking. Disse to faktorene, samt en bit ren tilfeldighet, har ført til dannelsen av det spesielle og særegne fenomenet kalt Trollpikken. Som den står i dag, har Trollpikken stått reist i nesten 10 000 år!