Jibbeheia ligger i Sokndal og har en likhet med overflaten til månen. Landskapet domineres av mange småsteiner og er en del av imponerende Helleren-anortositten som strekker seg et titalls kilometer rundt toppen. I tillegg til å oppleve en spennende tur på månen, er det mulig å se bever i dens naturlige element og oppleve spor fra istida som jettegryter og flyttblokker.