Du finner noen av de eldste bergartene i Magma Geopark og i hele Sør-Norge i Tronåsen. Granitten i området ble dannet 1.600 millioner år siden på en forhistorisk havbunn. Veien over Tronåsen er en del av den gamle Vestlandske hovedvei som var den første veien for hjulgående kjøretøy mellom Stavanger, via Kristiansand til Oslo. Veien er én av Norges mest kjente veier takket være Rally Monte Carlo som hadde en etappe her i 1931.