Magma Geopark er glade for å annonsere at EU kommisjonen har godkjent H2020 RURITAGE prosjektet! RURITAGE – skape utvikling på landsbygda gjennom målrettet strategiarbeidet (Rural regeneration through systemic heritage-led strategies). Prosjektet vil bli koordinert av Universitetet i Bologna som vant utlysningen H2020 «SC2-21-2016-2017: Cultural heritage as a driver for sustainable growth». H2020 er det mest konkurransepregede EU programmet, bare 1 av 42 søknader fikk gjennomslag. Magma Geopark er en av til sammen 40 partnere i prosjektet med et totalt budsjett på 10 millioner euro (omtrent 100 millioner NOK). Magma Geopark er valgt ut som «replikatormodell» takket være resultatene jobbet frem i GEOfood prosjektet. Gjennom RURITAGE skal Magma Geopark jobbe med å styrke lokalt arbeid, forbedre kommersiell aktivitet (nye tilbud til turister knyttet opp til Pilgrimsruta og geoVR utstillingen), videreutvikle varemerket GEOfood og GEOcraft, og øke samarbeidet med lokale kulturfestivaler og museer. Magma Geopark vil jobbe gjennom 4 år med prosjektet som vil bidra til å øke synligheten og atraktiviteten på verdensbasis. Hele Magma Geopark teamet er entusiastiske og glade for denne nyheten!