Arbeidet med utvikling rundt Trollpikken er kommet godt i gang. Trollpikken SA er snart etablert og det arbeides nå med søknader som skal gi bidrag til bl.a. parkeringsplasser og bedre sti. Eigersund kommune har også satt av 200.000,- til dette arbeidet – flott! Det skal også settes opp telleapparat så man får en bedre oversikt over hvor mange som besøker Trollpikken. De som er andelshavere i Trollpikken SA er grunneierne, Dalane Kyststi, Eigersund Næring og Havn, Grand Hotell og Magma Geopark.