Den spesielle steinen og fenomenet med navnet Trollpikken ligger mellom Kjervall og Veshovda i Eigersund kommune.

For omtrent 110 000 til 10 000 år siden var mesteparten av Norge dekket av et stort isdekke med en tykkelse på opp til flere kilometer. Mot slutten av istiden var det perioder hvor isdekket vokste og minket. Smeltevannet fra isen trekker ned i sprekker i berget og når vannet fryser til is igjen, vil det utvide seg. Presset som da utøves på berget kan føre til at eksisterende brudd utvides. Dette kalles frostsprenging og er en form for fysisk forvitring. Når isen som en gang lå over bergområdene forsvinner, forsvinner også trykket av den overliggende vekten til isen. Dette fører til en trykkavlastning som også kan føre til oppsprekking. Disse to faktorene, samt en bit ren tilfeldighet, har ført til dannelsen av det spesielle og særegne fenomenet kalt Trollpikken. Som den står i dag, har Trollpikken stått reist i nesten 10 000 år!

I løpet av natten til lørdag 24. juni 2017 ble Trollpikken utsatt for hærverk. Om morgenen ble den ca. 12 tonn tunge og utstikkende steinblokken funnet uskadd på bakken rett nedenfor der den engang hadde stått. Det ble satt i gang en pengeinnsamling for å gjenreise det som engang hadde vært den utstikkende steinformasjonen. I løpet av kort tid var målet på 200 000 kr nådd. Etter nøye planlegging og mye rigging ble gjenreisningen satt i gang den 6 juli ved hjelp av lokale entreprenører og rundt kl. 17:00 dagen etter var Trollpikken gjenreist, kun 14 dager etter hærverket!

For å få steinformasjonen på plass igjen ble det boret tre hull inn i blokken. For å heise blokken, ble stropper festet rundt steinen. Foran festepunktet ble det satt opp en steinbukk som var 10 meter høy og veide 2,2 tonn. Steinen ble heist på plass ved bruk av taljer og muskelkraft. Tre jernstenger på fire meter ble ført gjennom hullene i blokken og inn i basen. Bruddsonen ble forsterker med en herdende epoxy (lim).