En ny publikasjon om UNESCO globale geoparker og norske geopark initiativer er blitt publisert av Norges geologiske undersøkelser (NGU) i samarbeid med de to norske UNESCO geoparkene og de andre medlemmene av Den norske komiteen for geoarv og geoparker. Brosjyren presenterer UNESCO globale geoparker, “The International Geoscience and Geoparks Programme”, Det globale geopark nettverket, de to norske UNESCO globale geoparkene og 8 norske geopark initiativer. Brosjyren ble lagt fram på komitemøtet  25 januar på NGU. Pål Thjømøe daglig leder i Magma geopark ble gjenvalgt som koordinator.