Fra 18. til 20. mars 2018 var partnerne i ESTEAM prosjektet samlet i Crni Vrh, Idrija og Ljubljana, Slovenia, for det fjerde møtet i dette prosjektet som er finansiert av EU programmet Erasmus+. ESTEAM prosjektet startet i september 2016 og vil bli avsluttet i september 2019. Partnerne i prosjektet har avsluttet det første (av tre) områder; undersøkelse av de nasjonale læreplanene i naturfag i Portugal, Norge og Slovenia. Resultatet av dette arbeidet har blitt en e-book som er publisert her: https://issuu.com/esteam/docs/ebook_raziskava_u__nih_na__rtov_slo. Analysen førte til verdifull og interessant informasjon rundt behovene i skolenes undervisning, både fra læreres og elevers perspektiv, og også fra lærerstudenter. Disse resultatene danner grunnlaget for innhold, metodikk og utendørs aktiviteter som vil bli inkludert i den nye undervisningsappen. I tillegg har vi også hatt fokus på å synliggjøre sammenhengen mellom læringen elevene tilegner seg og hvordan denne nye kunnskapen kan brukes i hverdagen utenfor klasserommet. En del av denne appen legger til rette for at elevene skal kunne studere, repetere og teste deres kunnskap. Den vil derfor fungerer som et verktøy for læring både på skolen og hjemme. Hovedfokuset på dette 4. møtet var utvikling av konseptet, innholdet og de tekniske behovene i appen. Det ble diskutert mange problemstillinger, som blant annet hva appen skal inneholde, hvilke typer oppgaver som må utvikles og de tekniske utfordringene og mulighetene appen gir oss. Det ble lagt en plan for videre testing og evaluering av appen. I disse diskusjonene blir det stadig tydelig at det er store variasjoner i metodikk og behov mellom de ulike landene, og at vi trenger mye nasjonale tilpasninger. På tross av disse utfordringene er progresjonen god. Vi vil i løpet av våren begynne å teste ut de ferdige versjonene av oppgavene og elevenes tilbakemeldinger på disse. Disse skal være klare for bruk innen utgangen av 2019. Neste år vil vi fortsette opplæringen av alle våre partnerorganisasjoner på bruk av nettplattformen og formidlingsaktiviteter. Hver av de tre geoparkene vil presentere dette nye undervisningsverktøyet på sitt hjemsted. Det er vårt ønske å promotere og markedsføre dette verktøyet. Partnerne som deltok på møtet fikk også lære mye om Crni Vrh platåets arv. De fikk oppleve rause verter, besøkte en utstilling med lokale håndarbeidstradisjoner og kunst, fikk prøve seg på fletting av kurver på tradisjonelt vis og smakte mange lokale, hjemmelagde delikatesser. I Idrija fikk deltakerne besøke det nye besøkssenteret til det nye museet ved kvikksølvgruvene; Hg Smelting Plant. Møtet ble avsluttet med et kort besøk til Fakultet for naturvitenskap og teknologi, som er en av partnerne i prosjektet, og et kort besøk i Ljubljana. Det neste møtet for partnerne i ESTEAM prosjektet vil finne sted i oktober i Portugal. I januar 2019 samles partnerne i Magma Geopark i Norge, før prosjektet avsluttes med samling i Slovenia i juni 2019.