Magma Geopark

Previous projects NO

Nordic GeoGuide School part 1, Nordplus Horizontal


Meningen med Nordic GeoGuide skolen var å styrke utdanningenog private bedrifter i lokale områder ved å implementere et fellesutdanningsprogram i tre nordiske geoparker. Prosjektet ga styrke til lokalutdanning og områder ved å oppfordre medlemmer av det lokale, og spesieltrurale samfunnet, til å bli guider og promotere den geologiske- og kulturellearven i deres nærmiljø. Det overordnede målet med prosjektet var å gi besøkendei geoparken ny kunnskap, samtidig som å bevare og beskytte området. I samarbeidmed Katla Geopark (Island) og Silurian Geopark project (Estland).

Posted on

01/03/2011