Magma Geopark

Previous projects NO

KISOLL: Kunnskap Investering Strategi på Lokalt Plan


Som en del av KISoLL prosjektet ble fire regioner fra fireforskjellige land med deres regionale strukturer og erfaringer satt sammen for åforbedre forskning og teknologisk utvikling (research and technologicaldevelopment – R&D) i deres respektive områder. Dette ble gjort ved å giregionale beslutningstakere bedre hjelpemidler til planlegging, retningslinjerog nye verktøy. I gjennomførelsen av prosjektet ble kunnskap om vellykketR&D politikk og erfaringer gjort, formidlet til de andre deltakenderegioner. Denne kunnskapen ga til slutt lokale interessenter tilgang på muligeinvesteringsprosjekter og gjorde dem i stand til å gjøre lovende avgjørelser. EU-sponsetprosjekt.

Posted on

06/03/2010