Magma Geopark

Geoturisme seminar i Stord


Geoturisme seminar i Stord

Geoturisme seminar i Stord ga oss nyttig informasjon om nye og innovative måter å kommunisere geologisk arv på. Vi hadde også anledning til å presentere våre egne tiltak.

Både Magma Geopark og Gea Norvegica holdte flere presentasjoner, både i forhold til RURITAGE og om generelle prioriteringer og oppgaver i sikt. Vi besøkte imponerende Litlabø gruver og hadde en sosial middag med deltakere.

Vi lærte at slike møter med representanter fra geoparker og forskningsmiljøer på et nasjonalt nivå er spesielt viktig i forhold til å lære fra hverandre og diskutere felles utfordringer.

Publisert

18/10/2019