Magma Geopark

Nyheter

ArcticHubs årsmøte i Egersund


ArcticHubs årsmøte i Egersund
I startet dag en med presentasjoner av hva som skjer i de forskjellige HUBer: og diskuterte resultater fra feltarbeid og pågående forsknings aktiviteter med HUB ledere fra fiskeoppdrett, turisme, skogbruk, gruvedrift og urbefolkning, på tvers av #Arctic region.
Så hadde vi tematiske hub-møter, hvor hub-ledere møtte arbeidspakke koordinatorer og utvekslet om ting som er gjort, hva som blir de neste steg og svake og sterke sider ved #ArcticHubs prosjektet.
Senere fikk vi en guidet byvandring av Pål som er HUB koordinator for Egersund hub’ene. Egersund er faktisk et av prosjekt hub for reiseliv og gruvevirksomhet.

Publisert

20/09/2022