Magma Geopark

Nyheter

AVSLUTTENDE RURITAGE MØTE


AVSLUTTENDE RURITAGE MØTE
Da har vi presentert våres fantastiske geopark ved UNESCO Earth Sciences & Geohazard Risk Reduction, UNESCO in Paris her mot slutten av våres Ruritage prosjekt!
Det har vært 4 interessante år som har gjort oss med motseandsdyktige gjennom tett samarbeid med lokale partnere og eiere. Vi har også fått sikret vår økonomi gjennom flere suksessfulle prosjektsøknader som utvikling av turiststrategi, til cyper geiter m.fl.

Publisert

09/06/2022