Magma Geopark

Nyheter

Da er vi i gang med å etablere Ankerhus besøksgruver


Da er vi i gang med å etablere Ankerhus besøksgruver

Ankerhus gruver er de eldste ilmenitt gruvene i Eigersund kommune og i Magma geopark. Det er ikke så mange som har vært og sett på disse gruvene og hørt de mange spennende historier om gruvevirksomheten her på 17 og 1800- tallet. Nå skal historiene fram i lyset og området gjøres mye mer tilgjengelig i samarbeid med grunneier Håvard Husveg. Det første vi har gjort er å sikre en farlige plasser med nytt gjerde slik at folk og fe kan ferdes uten fare. Det som skjer nå er etableringen av en parkeringsplass og en merket sti igjennom terrenget, hvor man får anledning til å se på de forskjellige gruvene. Det skal også opp en liten gangbro for å lette adkomsten til denne kulturelle og geologiske veldige spennende plassen. Så vil de første skiltene bli satt opp ila juni og etter hvert også lages en brosjyre.

 

Publisert

02/06/2021