Magma Geopark

Nyheter

Da går Magma Geopark nye brosjyre om Ankerhus gruver i trykken!


Da går Magma Geopark nye brosjyre om Ankerhus gruver i trykken!
Da går vår nye brosjyre om Ankerhus gruver i trykken!
Ankerhus er en av fem besøksgruver i Magma Unesco Global Geopark. Det er en historisk besøksgruve i hver av de fem UNESCO kommunene!
Gruvene ved Ankerhus kan nå besøkes takket være en positiv og entusiastisk grunneier; det er etablert flott parkeringsplass, skiltet, laget gangbro, merket sti og sikret med nye gjerder. Gruvene er fulle av vann så man kan ikke komme inn i dem men man ser mange spor etter driften og mange steder ser man malm i dagen.

Publisert

18/10/2021