Magma Geopark

Nyheter

Tre UNESCO Globale geoparker i Norge har fått en million hver på neste års Statsbudsjett


Tre UNESCO Globale geoparker i Norge har fått en million hver på neste års Statsbudsjett

Dette er en sterk støtte og anerkjennelse av den viktige jobben som geoparkene gjør og av UNESCO sitt Internasjonale geovitenskapelige og geopark program og nettverket av Globale geoparker rundt omkring i Verden (GGN og EGN).

Ansatte og styrmedlemmer i Magma Geopark er veldig takknemlige for den jobben lokale politikkere og regionale politikere, på de forskjellige involverte fylkesbenkene har gjort for å gjøre dette mulig. Vi kan nå fortsette våres jobb med å gjøre regionen enda mer attraktiv for turister og lokalbefolkning og gjøre sydvest Norge et godt sted å bo og besøke.

Også en gratulasjon til våres kollegaer i Gea Norvegica og Trollfjell som har stått på sammen med oss for å få dette til. Dette styrker våres samarbeid og våres arbeide i Norsk komite for geoparker og geoarv med å etablere flere UNESCO Globale geoparker i Norge.

Publisert

01/12/2019