Magma Geopark

Active projects NO

ESTEAM


ESTEAM

Prosjektet ESTEAM er et resultat av personlige erfaringer og ønsker fra naturfagslærere. Vi har erfart at læringsprogrammer og læringsprosesser blir stadig mer omfattende, raske og krevende.

Den tradisjonelle undervisningen og læringen sakker akterut på mange fronter.  Moderne, interaktive og morsomme måter å lære på, med moderne teknologier som inngår i læringsprosessen, er ettertraktet. Dette innebærer tilpasset IKT-teknologi. Internasjonalisering fremmes, og det er også økt bruk av digital læring, om mulig i kombinasjon med undervisning i feltet.

ESTEAM prosjektet har som mål å øke kvaliteten på undervisningen i skolen ved bruk av innovative metoder som knytter de nasjonale kunnskapsmålene til utvikling av en mobil læringsplattform (ICT) i kombinasjon med uteundervisning. I tillegg vil arbeidet med dette resultere i en Guide for Teachers in Natural Science Education – ESTEAM methodology Step by step guide.

Hovedmålet er å forbedre læringsprosessen ved hjelp av en kombinasjon av IKT-teknologi og utendørsaktiviteter.

 

Mer om ESTEAM

Publisert

30/08/2018