Magma Geopark

Active projects NO

Nordisk Kulturfond/ GEOmuseum


Nordisk Kulturfond/ GEOmuseum

Målet med GEOmuseum-prosjektet er å formidle den geologiske og kulturelle arven i Norden. Prosjektet bidrar til å utvikle fire museumskonsepter som vil dele Nordens geologiske og kulturelle arv. Magma UNESCO Global Geopark og partnere har fått midler fra Nordisk Kulturfond for å støtte utviklingen av fire GEOmuseums historiefortellinger, design av materialer og fremtoninger, reklamemateriell, utstillingswebside, app og åpningsarrangementer

Partnerne i dette prosjektet er Jardfeingi Faroese Earth and Energy Directorate (Færøyene), Ilulissat Icefjord UNESCO World Heritage Site (Grønland) and Katla Geopark (Island).

GEOmuseum har som mål å verdsette og formidle Nordens geologiske og kulturelle arv innenfor pedagogiske og kulturelle reiseruter vist i partnerens utstillingssenter. Hovedresultatet av prosjektet har vært å sette opp GEOmuseum merkemodul som skal dupliseres i Geoparkene rundt om i verden. Prosjektutfallet har vært organisering av fire pilot GEOmuseum for formidling av kulturarven og de geologiske fellesprosessene i de involverte nordiske landene. GEOmuseum er utstyrt med et virtuelt hjørne med geoVR for en uforglemmelig unik opplevelse rundt i Europa som kan knyttes til hver geopark.

Om Nordisk kulturfond

Faroes GEOmuseum

 

Magma UNESCO Global Geopark GEOmuseum and geoVR virtual station

 

 

Katla UNESCO Global Geopark GEOmuseum

Publisert

08/10/2018