Magma Geopark

Nyheter

Gruven på Hidra åpen for besøk

I disse dager arbeides det med å åpne en av gruvene på Hidra slik at man kan besøke den på en trygg måte. Gruven som gjøres tilgjengelig heter Urstad gruve. Det er rensket over gruveinngangen og inne i gruven og det er tilrettelagt parkeringsplass. Etterhvert vil det komme mer informasjon om gruvene på Hidra på skilt og i brosjyrer.

Litt historie:

I siste halvdel av 18-hundre tallet var det stor interesse for å utvinne bergarter på Sørlandet. Feltspat og kvarts var svært etterspurt av porselensfabrikker og glassverk både i Norge og Europa. De var viktige deler av mineralblandinger som ble brukt til produksjon av forskjellige typer glass, porselen, fajanse og keramikk.

På Hidra lå feltspaten og kvartsen flere steder helt synlig i dagen i grovkornede ganger som kalles pegmatittganger. Gruvedrifen på Hidra startet opp i 1850 årene og den siste gruva stengte ned 1931.

Skip lastet med feltspat seilte til havner som Rouen og St. Valerie-en-Somme i Frankrike, Liverpool og Stoke-on-Trent i Storbritannia, belgiske havner, Stettin, Danzig, København og Helsingør. I Norge gikk det laster til porselensfabrikkene og glassverkene i Porsgrunn, Moss, Egersund og Bergen.