Magma Geopark

Nyheter

Humler og bier – pollinatorer


Humler og bier – pollinatorer

Vi har valgt humler og dagsommerfugler til dette arbeidet fordi de har viktige økologiske roller, og også er sårbare for miljøendringer og kan dermed virke som et advarselsflagg. Med sine iøynefallende farger, sin størrelse og adferd der de flyr fra blomst til blomst, er dette insektgrupper som er lette å oppdage og som alle har et forhold til.

I Norge har vi 35 arter humler og ca. 100 arter av dagsommerfugler. Mange av dem lar seg enkelt artsbestemme, og med litt trening er det en overkommelig oppgave å lære seg å identifisere de fleste av dem ute i felten.

Mange insekter pollinerer (bestøver) blomster. De er viktige både for samspillet i naturen og for matproduksjonen. For eksempel må frukt og bær, erter og bønner, men også kaffe og kakao pollineres.

Nedgangen av disse nyttige insektene er satt på dagsorden av det internasjonale naturpanelet (Ipbes).

Insektenes leveområder er under press. Alle som forvalter et areal, enten det er en hage, en veikant, en park eller en landbrukseiendom kan tilby gode leveområder for insektene gjennom riktig beplantning og stell.

Publisert

14/07/2022