Magma Geopark

Nyheter

Kick-off for Arctic Hubs

Den 9-11.september deltar Magma i en digital kick-off for det nye prosjektet Arctic Hub. Dette er et fireårig prosjekt som startet den 1.august 2020Prosjektet ArticHub vil jobbe mot å utvikle bærekraftige løsninger for å balansere de sammensatte belastningene de arktiske områdene står over for, med et særlig fokus på å ivareta de berørte lokalsamfunnenes behov og kulturarv. 

Målet med prosjektet er å støtte opp om bærekraftig økonomisk utvikling i disse nordlige regionene. Dette skal oppnås ved å anvende ulike tverrfaglige tilnærminger, blant annet ved å systematisk kartlegge, identifisere og analysere hva som driver denne utviklingen globalt. Man ønsker også å få en oversikt over hvilke miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske ringvirkninger denne utviklingen har. Dette gjør man ved ta utgangspunkt i 33 viktige faktorer, innen blant annet fiskeoppdrett, skogbruk, turisme og gruvedrift, for å se hvilket nivå av bærekraft som er involvert i disse. 

Resultatet av prosjektet ArcticHub skal bli et løsningsorientert verktøy. Dette skal forbedre muligheten til å få oversikt over hvordan lokalbefolkning må involveres i slik utvikling, det offentliges rolle, fremtidige mulige scenarioer i arktiske samfunn, industrielle interesser, ulike beslutningstakere m.m. Dette vil muliggjøre etablering og implementering av regionale utviklingsstrategier som forener nye økonomiske muligheter med tradisjonelle levebrød. Målet er også at disse sårbare områdene skal oppleve økt motstandskraft for både nye og eksisterende næringer, både miljømessig, økonomisk og ved politiske endringer i området. 

På overordnet nivå er målet med prosjektet at disse virkningene vil bidra til implementering av den nye integrerte EU-politikken for Arktis, IPPC-vurderinger og andre store regionale og globale initiativer. Man ønsker også å bidra med økt støtte til EUs arktiske forskningsklynge og styrke engasjementet og samspillet mellom lokale/urfolk, nasjonale- og globale aktører. Magma Geopark vil i Arctic Hub være involvert i gruveindustrien, fiskeoppdrett og bærekraftig turisme, mens Rogaland fylkeskommune vil være involvert i gruveindustriens prosjektkompetanse.