Magma Geopark

Nyheter

Kick off NORA GEOfood EDU finansierte av NORA


Kick off NORA GEOfood EDU finansierte av NORA

I mai startet vi opp vårt nye NORA-finansierte prosjekt GEOfood EDU, sammen med Innovation South Greenland A/S,Jarðfeingi geologisk undersøkelse fra Færøyene og Katla UNESCO globale geopark på Island.Vi vil iverksette utdanningsaktiviteter knyttet til bærekraftighetsmålene UNSDGs som vi tar sikte på å samle lokale historier knyttet til vår immaterielle arv, mattradisjon, landskap og mytologi!,Vi vil gi ut et hefte om partnernes lokal immateriell arv, vi vil involvere skoler, bønder og lokalbefolkningen i historiefortelling gjennom korte videoer for markedsføring av partnernes områder!

Publisert

09/06/2021