Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

Kunstprogrammet The Tide is Changing


Kunstprogrammet The Tide is Changing

Et kunstprogram, som undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker!

Kunstprogrammet The Tide is Changing undersøker sammenkoblingen mellom tidevann, industri og mennesker. Det har blitt til i samrbeid mellom kurator Ida Højgaard og oppdragsgiver Eigersund Næring og Havn og Magma UNESCO Global Geopark som har til formål å beskytte, formidle og understøtte områdets geologiske arv og mangfoldighet. Kunstprogrammet utspringer av et felles ønske om å løfte kunsten i regionen og å arbeide med kunst som et satsningsområde for å tilby unike natur- og kulturopplevelser for både lokale og besøkende gjester. Nye offentlige kunstverk skal åpne opp for nye spørsmål, refleksjoner og perspektiver på hvordan vi kan leve i samsvar med naturen og gjøre flere mennesker engasjerte i nordisk geologi og samtidskunst.Kunstprogrammet er en 3-årig plan, som setter rammen for hvordan kunstnere kan arbeide med kunst i tidevannslandskapet og i utviklingen av miljøvennlige sjøområder. I 2020 ble det nedsatt et kunstutvalg, bestående av ni medlemmer med representanter fra de lokale offentlige myndigheter, Dalane Folkemuseum, Magma UNESCO Global Geopark, Velferden – Sokndals Scene for Samtidskunst og KAKE.

Tre nordiske kunstnere/kunstner grupper har blitt invitert til å komme med forslag til et stedsspesifikt kunstprosjekt som relaterer til og skaper dialog rundt det unike geologiske landskapet og havneområdet i Egersund i Dalande. Målet med konkurransen er å skaffe forslag til et nytenkende kunstprosjekt, som både kan markere det amfidromiske punktet og forme en fleksibel og attraktiv møteplass, som kan utgjøre et samlende element for geoparken og Dalane-regionen. De innsendte forslag vil bli utstilt i gågata i Egersund i september 2021.

Prosjektet har blitt til i samarbeide med Kunstutvalget for kunstprogrammet, Eigersund Kommune og kurator Ida Højgaard. Prosjektet er støttet av KORO Public Art Norway, Rogaland Fylkeskommune og Eigersund Kommune.

Konkurransen løper til august 2021.
Vinnerforslaget planlegges ferdigstilt i oktober 2023.

—> Se konkurranseprogrammet her

Publisert

31/08/2021