Magma Geopark

Nyheter

Magma Geopark fikk Miljøfyrtårn-sertifisering!

Bærekraft er et av de nøkkelområdene i Magma Geopark sin virksomhet og derfor valgte vi å sette i gang prosessen med å sertifisere oss som en Miljøfyrtårn-bedrift tidligere i vår. Det betyr at vi har gått gjennom rutinene våre i virksomheten og har tatt de nødvendige grep for å bli en mer bærekraftig, lønnsom og effektiv bedrift. I dag kan vi med stor glede meddele at Magma Geopark fikk Miljøfyrtårn-sertifisering!

I praksis betyr det at vi kommer til å være mer bevisste på hvordan vi velger samarbeidspartnere og leverandør, stille høyere krav til produktene vi velger og ikke minst revidere interne rutiner for mer effektiv drift. Dette skal være en kontinuerlig prosess, hvor vi kommer til å vurdere effektiviteten av rutinene våre periodisk og sørge for å ta i bruk miljøtips som er aktuelle for oss. 

Det er også verdt å nevne at Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål, som står sentralt i all virksomhet i Magma Geopark. 

Miljøfyrtårn-sertifisering gir konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018 blant private virksomheter viser at det lønner seg å ta bærekraft inn i forretningsstrategier og daglig drift.