Magma Geopark

Nyheter

Magma Geopark representert på den 8. UNESCO Global Geopark konferansen


Magma Geopark representert på den 8. UNESCO Global Geopark konferansen

Den beste plassen å lære om globale geoparker!

Den 8. internasjonale konferansen for UNESCOs Globale Geoparker ble holdt i Adamello Brenta UNESCO Global Geopark, i provinsen Trentino i Italia fra 11. til 14. september 2018. Temaet for konferansen var “Geoparker og bærekraftig utvikling”.

Mer enn 800 delegater fra geoparker i hele verden var til stede, og over 60 land var representert. Konferansen åpnet med en egen åpningsseremoni og presentasjoner fra aktuelle forelesere. Videre fulgte to intensive dager med workshops og turer til noen av geoparkens lokaliteter. Det ble holdt mer enn 200 økter i 5 parallelle rom. Der holdt representanter fra geoparker, forskere og andre interessenter inspirerende foredrag. Hvert rom var dedikert til et eget emne:

  • Bærekraftig turisme og lokal utvikling.
  • Undervisning, offentlig oppmerksomhet og kommunikasjon.
  • Bevaring, vitenskap og forskning.
  • Klimaendringer og geofarer.
  • Potensielle geoparker.

Magma Geopark presenterte to prosjekter i løpet av konferansen: geoVR og GEOfoodBegge prosjektene fikk mye oppmerksomhet, og i etterkant har vi fått mange forespørsler angående mulig samarbeid. Begge prosjektene står nå på egne bein, og er i stadig utvikling. Målet for Magma Geopark er nå å ta vare på de eksisterende samarbeidspartnerne våre og skape nye relasjoner. Konferansen la til rette for både nettopp dette.

Det ble arrangert flere sosiale sammenkomster som del av konferansen. Dette var gode arenaer for mingling mellom ansatte i geoparker, forskere og representanter for ulike offentlige institusjoner og myndigheter. Utallige ideer har blitt utvekslet, og den generelle tilbakemeldingen fra de fleste geoparkene signaliserer at denne internasjonale sammenkomsten har vær svært vellykket i forhold til utveksling av kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging.

Publisert

05/10/2018