Magma Geopark

Nyheter

Magma Geopark deltar på det 43. Europeiske Geopark nettverk sitt sentralkomitemøte

På slutten av det 43 Europeiske Geopark nettverk sitt sentralkomitemøte i Schwabisk Alb ble delegatene enige om følgende erklæring for å styrke verdiene til Global Geoparks Network og International Geoscience and Geoparks UNESCO Program (IGGP).

Vår kollega Sara Gentillini ga også en presentasjon om vår geopark (bilde til venstre).

Det fullstendige dokumentet for erklæringen finner du her (engelsk):