Magma Geopark

Nyheter

Nettsiden om klokkesteiner er oppe og går


Nettsiden om klokkesteiner er oppe og går

Vi er nå i gang med å registrere klokkesteiner, i samarbeid med musikkarkeolog Gjermund Kolltveit. De første steinene er lagt ut på denne nettsiden. Klokkesteiner, syngesteiner eller klangsteiner er steiner som synger når vi slår på dem med mindre steiner. Noen ganger låter et nesten som kirkeklokker. Ofte har steinene tradisjoner og historer knyttet til seg. Det er svært interesant for oss. Kjerneområdet for klokkesteiner ser ut til å være Magmas område, men vi registrerer materiale fra hele landet. Nettsiden presenterer fenomenet klokkesteiner, også i internasjonal sammenheng. Under arbeidet har vi funnet ut at mange klokkesteiner ikke har klang, men bærer navnet av andre grunner, ofte er det sagn om steiner som begeger seg når de hører kirkeklokker. Vi har bestemt oss for å inkludere disse steinene også, slik at fellestrekket blir steiner, folketro og meningfull lyd. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Publisert

15/06/2021