Magma Geopark

Nyheter

Nettverksmøte i GEOfood


Nettverksmøte i GEOfood

En viktig aktivitet i arbeidet med å få til et godt nettverk innen produsenter og serveringssteder er å arrangere nettverksmøter.  Den 25. mai arrangerte Magma Geopark en samling på Maritim Fjordhotell i Flekkefjord. Til sammen var 18 personer samlet og hovedtemaet for samlingen var konseptet: Hvordan lage en matløype i vår geopark?
Interessen blant produsentene var høy, da dette vil genere merinntekter.
Fokuset med en matløype er å trekke fram gårdshistorie, den geologiske arven og hvordan en driver en gård i denne delen av landet.
Tanken bak møtet var å sette i gang prosessen med å utvikle konseptet. Prosjektlederen skal ta en opptelling 1.september for å finne ut hvor mange som vil være med på å utvikle dette konseptet. Planen for matløypa skal være ferdig utviklet 1. januar 2022. Navnet blir #smakmagma.
I forkant av møtet hadde flere av partnerne levert inn råvarer til kokken på Maritim og under møtet fikk vi servert en to retters middag bestående av lam fra Søya Gårdsutsalg, urter og grønsaker fra Livet på Fidsel og meieriprodukter fra Dalane Mat. Etter serveringen ble det en god prat mellom partnerne angående erfaringsutveksling.
Denne måten å dele erfaringer på, vil være nøkkelen til suksess for GEOfood.

 

Publisert

07/06/2021