Magma Geopark

Nyheter

Ny ansatt!

Det er med stor glede vi ønsker Kjell Andreas Heskestad velkommen til Magma sitt team! Kjell Andreas er ansatt i en prosjektstilling delfinansiert av Innovasjon Norge. Han har bred bakgrunn fra bondeyrket, diverse styrer og verv i lokalt næringsliv, samt politisk og ideelt arbeid knyttet til blant annet produsenter. Han vil jobbe med GEOfood lokalt og ha ansvar for å bygge et solid og nyttig bedriftsnettverk for lokalmatprodusenter.