Magma Geopark

Nyheter

Nyheter fra internasjonale partnere i RURITAGE

Alle internasjonale partnere i EU-prosjektet RURITAGE har blitt sterkt påvirket av den pågående krisen, men det er lagt ned mye krefter på å tilpasse handlingene i prosjektet til den nåværende situasjonen. I det siste nyhetsbrevet fra RURITAGE kan du lese om hva som har blitt gjort i løpet av disse utfordrende siste månedene, og hvilke handlinger som er relevante nå (på engelsk): 

• Resilience in COVID times – The role of RURITAGE

Resilience stories from Ruritage partners

• European Vision Paper – Thinking Beyond the COVID crisis

• RURITAGE Professional Master’s Programme

• RURITAGE Photo Contest 

• RURITAGE Public Webinar Series

• Breakfast @ Sustainability

• Ruritage publications