Magma Geopark

Nyheter

Nytt lokalt samarbeidsprosjekt i Gloppedalsura


Nytt lokalt samarbeidsprosjekt i Gloppedalsura

Gloppedalsura er den mektigste steinura i Rogaland fylke, og blant de største i Nord-Europa. Dalsidene i landskapsrommene stiger bratt opp og forsterker intensiteten. Byrkjedal er krysningspunktet mellom to daler, og inneholder fine, flate grusterrasser fra istiden. Gloppedalsura er nå ved å gro igjen slik at den enorme ura, er ved omdannes til en skog hvor de majestetiske steinblokker på størrelse med hus sakte forsvinner. Bjerkreim og Gjesdal kommune ønsker sammen med Magma Geopark, grunneiere, Fylkesmannen i Rogaland og andre partner å tilrettelegge Gloppedalsura bedre for turister, det vil i første omgang si å rydde i ura så den igjen kommer til å stå fram i sin gamle prakt og planlegge for tilrettelegging. Gloppedalsura er også en av lokalitetene i Magma UNESCO Globale Geopark.Ura et yndet turistmål av turister fra hele verden og besøkes av flere 10-tals tusen i løpet av året (ÅDT tvers igjennom ura er på 200 så i overkant av 70.000 biler passerer ura i løpet av året og en stor andel av disse stanser).Ura ligger mellom Byrkjedalstunet og Vikeså. Grensen mellom kommunene Gjesdal og Bjerkreim går midt igjennom ura som omtales som Nord-Europas største steinrøys. Ura har en spennende geologisk historie og ble skapt da isbreen for 10.000 år siden smeltet bort fra Gloppedalen. Ura har også spilt sin rolle under 2. verdenskrig, da norske soldater brukte de store steinblokkene som festning i et forsøk på å holde tyske soldater unna. Har blitt vist verden rundt da friluftskjendisen Bear Grylls tok med seg skuespilleren Channing Tatum på ekspedisjon i området.Det er blitt gjennomført et forprosjekt «Skoging i Gloppedalsura» i regi av Bjerkreim kommune. Planen med prosjektet er at deler av ura skal ryddes for skog og bli gjort mer tilgjengelig. Det ønskes å etablere et mindre stinett hvor bl.a. et av målene er at kommando- sentralen til de norske styrkene blir tilgjengelig og får universell utforming. Det skal opp nye skilter, lages brosjyre og det skal planlegges en (to) større parkeringsplass. Det skal også ses på mulighet for å lage en gangsti fra Byrkjedalstunet og opp til ura. Det vil også bli holdt møter med lokale firmaer for å starte opp andre aktiviteter i ura slik at en større del av ura blir brukt og vedlikeholdt på en mer bærekraftig måte. Kommunene Bjerkreim og Gjesdal vil sørge for årlige tilskudd slik at ura er sikret årlig vedlikehold etter prosjektperioden. Dette vil bli gjort etter en forvaltningsplan som vil bli utviklet i prosjektperioden med eget budsjett og prioriterte aktiviteter. Det vil også bli arrangert en offisiell gjenåpning av ura når tiden er klar for det.

Publisert

29/01/2021