Magma Geopark

Nyheter

Pål Thjømøe er utnevnt som ambassadør for Stavangerregionen for sin innsats for å få konferansen Ruritage general assembly til Stavangerregionen.

Ruritage er et fire års prosjekt (oppstart 2018) finansiert av ‘European Commision Horizon 2020 Programme’. Prosjektet har fokus på å styrke kulturarven som en drivkraft for bærekraftig vekst ved å etablere laboratorier i bygda. Prosjektet omfatter 40 partnere fra 14 EU-land, Norge, Island, Tyrkia, Brasil, Colombia og Chile. Ruritage ledes av University of Bologna og har 6 fokusområder: pilgrimsferd, lokal matproduksjon, migrasjon, motstandskraft, kunst og festivaler og integrert landskapsledelse. Magma vil fungere som en av seks fyrtårn i prosjektet innenfor interesseområdet lokal matproduksjon.

Pål Thjømøe, daglig leder i Magma UNESCO Global Geopark, har en ledende rolle i å få Ruritage general assembly til Stavangerregionen. Møtet vil trekke ca.80 deltakere fra EU-land og Sør-Amerika til regionen. Thjømøe er utdannet geolog fra Aarhus University, og leder en rekke internasjonale utviklingsprosjekter gjennom sin rolle i geoparken.