Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

Prosjektet GeoExplorer


Prosjektet GeoExplorer

Da har vi i Magma geopark en god nyhet og dele med dere!

Vi har samarbeidet med NATURE AND GEOPARK STYRIAN EISENWURZEN UNESCO globale geopark (UGG) fra Østerrike i noen år nå, da det har vært et ønske å jobbe sammen i et Erasmus prosjekt. Og endelig har vi fått godkjent et prosjekt sammen, hvor STYRIAN EISENWURZEN skal lede prosjektet, med Magma som partner i det nylig godkjente Erasmus European finansierte prosjektet «GEOexplorer», sammen med NMS WEISSENBACH (skole fra Østerrike), ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA (Idrija UGG fra SLovenia), FONDEN GEOPARK ODSHERRED (Odsherred UGG, Danmark) og Flekkefjord Videregående skole. Prosjektet startet 15. februar og skal pågå i 2,5 år.

Prosjektet GeoExplorer har som mål å formidle høy kvalitet læremateriell til den videregående skole gjennom en innovativ læringstilnærming som kobler naturvitenskap og språkopplæring.

Gratulere spesielt til Flekkefjord Videregående som får tilført midler for å jobbe i prosjektet og vi ser fram til et godt samarbeid med skolen!

Publisert

02/03/2022