Magma Geopark

Nyheter

Replicator Forum- RURITAGE project


Replicator Forum- RURITAGE project

I to dager er Magma på Universitetet i Bologna sammen med de 5 andre replikatorene i Ruritage for å få veiledning og innspill til handlingsplanen som skal sluttføres før jul. I 2020 starter arbeidet med å iverksette de tre tiltakene som har blitt valgt ut i løpet av våre arbeidsmøter i 2019! Spennende.

Vi fikk opplæring i det såkalte My Rural Toolkit fra University of Plymouth; et praktisk læringsverktøy som hjelper oss til å bedre forstå landskapet rundt oss. Vi gleder oss til å invitere innbyggere i Magma med på dette

Publisert

29/11/2019