Magma Geopark

Nyheter

UNESCO 2030 MØTE


UNESCO 2030 MØTE
Takket være Magma Geopark og EU prosjektet Ruritage er det sammen med de 5 UNESCO kommunene og reiselivsaktørene i regionen blitt etablerte et lokalt prosjekt UNESCO2030 for å gjennomføre en koordinert reiselivsstrategi hvor målet er at Magma Geopark området skal bli en etablert helårlig bærekraftig turistdestinasjon.
Det er i første omgang satt søkelyset på turistfyrtårnene i hver kommune, digitalisering og kunnskapsformidling. Spesifikke tiltak er voksenopplæring og kunnskapsoverføring gjennom Mikrolearning plattformen MOTImate, digital bildebank og en verdivurdering av vår lokale natur og kulturarv (kultur, mat og geologi) gjennom fyrtårnene og #bedriftsinnovasjon!
#sammenervisterkere

Publisert

18/02/2022