Magma Geopark

Nyheter

Urstad gruver åpnet på Geologiens dag

Offisiell åpning av Urstad gruver

19. september var det offisiell åpning av geopark-lokasjonen Urstad gruver på Hidra i Flekkefjord kommune og markering av Geologiens dag. Engasjerte lokale var ivrige etter å fortelle om sin egen kulturhistorie og vi fikk lett etter sjeldne mineraler i gruven. Mange likte også Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) sin brosjyre om norske bergarter!

Om Urstad gruver

Gruvene er del av en pegmatittgang. Pegmatitt er en meget grovkornet bergart som vanligvis dannes ved krystallisasjon av restløsninger av magma. Denne restløsningen kan inneholde noe vann og det kan dannes mange forskjellige spennende mineraler. I pegmatitter kan man finne meterstore krystaller. På Hidra lå feltspat og kvarts flere steder helt synlig i dagen i grovkornede ganger som kalles pegmatittganger. Gruvedriften på Hidra startet opp i 1850-årene og den siste gruva stengte ned ca. 1930.
I Urstad gruve kan man i tillegg til feltspat og kvarts se flere andre mineraler, som biotitt og muskovitt (kråkesølv), magnetitt (magnetisk), ilmenitt (hvitt pigment), granater (ulike typer) og det radioaktive mineralet aeshynitt. Nå er Urstad gruve endelig gjort tilgjengelig for publikum. Gruvene er rensket og parkeringsplass er tilrettelagt. Velkommen til en spennende, og for mange ukjent, reise i Magma Geopark sin historie!

Om Geologiens dag

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. Det har til sammen vært over 20.000 besøkende på 70-80 ulike arrangementer, og ca 1200 dugnadstimer er brukt av frivillige hver høst. Det har blitt gjennomført arrangement på torg, museer, gruver, bergverk, skoler, barnehager, ved nærbutikk og mange geoturer.