Magma Geopark

Active projects NO, Nyheter

ArcticHubs-prosjektet


ArcticHubs-prosjektet
Magma Geopark er partner i The ArcticHubs-prosjektet  https://projects.luke.fi/arctichubs/(H2020 European støttet) som er et ambisiøst, tverrfaglig internasjonalt samarbeids prosjekt, tar sikte på å forske på praktiske løsninger for å hjelpe til med å møte de store utfordringene vi står ovenfor i Arktis. #ArcticHubs sine utfordringer kan ligge i en kombinasjon av økonomiske aktiviteter eller i en hovednæring der utfordringene med lokale ressurser og arealbruk som #Arctic står ovenfor, er akutte.
Du bor i en av dem! Magma-områder er #hub for #turisme #fiskeoppdrett #akvakultur og #gruvedrift
Åpne kartet for å bli kjent med dem!

Publisert

21/01/2022