Magma Geopark

Nyheter

Auglend lokalitet


Auglend lokalitet

Har du ikke tatt turen til Auglend enda må du legge en tur ut i dette spennende området helt sør på søraøyno. Her kan du lese litt om hva du kan finne der.

Geologi

På Auglend finner man noen av de eldste delene av geologien i Magma Geopark. Den såkalte Håland-anortositten preger området og det nakne landskapet lar oss vandre på 1 milliard år gammel anortositt. Det finnes en smal sone av gneisiske bergarter som er blant de eldste bergartene i Magma Geopark. Disse bergartene ble dannet for opp mot 1,6 milliarder år siden.

Kystkultur

Historien om gården Auglend går langt tilbake i tid. Tidligere var dette kun et utmarksområde under hovedbruket Hovland eller Sæstad. Da landet ble ryddet ble området kalt Auglend.Navnet kommer av Auklend, som betyr Aukingsland (landet som økte). Jordbruk og sauehold alene kunne ikke gi nok mat til familiene som bodde her, derfor var kystfisket en viktig del av næringsgrunnlaget. Gårdsdriften dekket det meste av husholdningen, mens fiske gav inntekter til kjøp av tilleggsvarer og nødvendig utstyr. Denne type gårdsbruk kalles kombinasjonsbruk. Sjøbuene i Vandringshavn illustrerer den dag i dag havets og fiskets store betydning for kombinasjonsbrukene i området.

Kystlynghei

Auglend er et typisk kystlyngheiområde. Det preges av småkupert landskap med god kontrast til havet. Her finner man små viker og bukter, holmer og skjær. I oppsprukket fjell vokser lyng og einer, og enkelte områder er dekket av myr. Her finner man i tillegg til lyng, einer og torvmose, flere sarte arter, som for eksempel den truede klokkesøte.

Fornminner

Det er gjort funn helt tilbake til steinalderen på Auglend.Særlig i området kalt Husahalsen finner man tydelige spor etter våre forfedre. Her er flere hustufter avdekket og flintfunn tyder på ildsteder og fangstkultur. Det er også gjort funn av bautasteiner i området.I Løvebukta, sør-øst for Brønnesodden, gikk orlogsfregatten «Norske Løve» på grunn i et kraftig uvær i 1666. Kapteinen fikk styrt skuta inn i Løvebukta, mannskapet ble berget i land og vinteren 1666/67 pågikk bergingsarbeid for å sørge for at ikke noe av utstyret skulle havne i engelskmennenes hender. Man kan den dag i dag finne spor etter «Norske Løve» i Løvebukta. Marint mangfold På grunn av sin beliggenhet og havstrømmene som går forbi Auglend, finner man et unikt mangfold av liv under havoverflaten i dette området. Brønnesodden skiller seg særlig ut med sine huler, koraller og et fantastisk underhavslandskap. I store sprekker finner man blant annet hornkvabbe, krepsdyr, svamper, hydroider samt utallige arter fisk.

 

Publisert

06/08/2021