Magma Geopark

Nyheter

Det 2. nettverksmøtet i GEOfood vel gjennomført

20.oktober arrangerte Magma det andre nettverksmøtet i GEOfood på Grand hotell Egersund. Det var flere interessante innlegg og stimulerende diskusjoner rundt emnet. Vi fikk presentasjoner av Pål og Sara ved Magma, Georg Fredrik Ueland fra Nyyyt, Nicolai Ljøkjel og Jaume Padrisa fra Eigra 

Under dette møtet ble det trukket fram flere viktige momenter som bør diskuteres videre og innarbeides i hovedprosjektet. Blant annet var det snakket om behov for å definere en tydelig modell som passer for alle og bli enige om kriterier. Testpanel og kvalitetssystem var også nevnt som viktig å innføre for å lykkes med merkevaren. Flere produsenter ble enige i at på sikt bør man se på billige og bærekraftige distribusjonskanaler for salg av GEOfood produkter. Etter innleggene ble det mye god diskusjon om ulike problemstillinger som produsentene møter i sine virksomheter, og dermed blir nettverket til en viktig arena for dialog blant lokale bønder som ellers ikke jobber sammen. 

Per i dag er det 17 partnere i GEOfood nettverk: 4 innen servering og resten er produkter. Dette er et lokalt nettverk som også har verdi internasjonalt – i verden finnes det 40 restauranter og 50 produkter med GEOfood merke. I de siste månedene har vi fått god mediedekning fra både NRK Rogaland, Dalane Tidende og Jærradioen og vi ser at merkevaren begynner å få mer og mer oppmerksomhet blant lokale innbyggere. 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for godt oppmøte og satser på flere produktive nettverksmøter. Vi tar med oss tilbakemeldingene og forbereder oss til nytt møte den 2.desember!

Samarbeidet mellom lokale produsentene er gjort mulig som en del av prosjektet Ruritage.