Magma Geopark

Nyheter

Ekspertgruppemøte i Flekkefjord


Ekspertgruppemøte i Flekkefjord

Forrige uke var alle 5 kommunene i Magma Geopark samlet til samarbeidsmøte.

Tema for møtet var fremdrift og plan for aktivitetene knyttet til utviklingsprosjektet Ruritage. Fokus var på reiseliv og destinasjonsutvikling, og alle 5 kommuner har nå valgt ut 4 turistfyrtårn som skal promoteres og markedsføres spesielt sterkt i tiden fremover.Møtet var preget av optimisme og god stemning.

Det foregår mye spennende i Magma Geopark i disse dager, og reiseliv blir i stadig økende grad regnet som en vekstnæring – og som en kilde til lokal verdiskapning.

Opplev Magma Geopark i sommer, og ta turen innom 20 spennende turistfyrtårn for en genuin opplevelse av vår unike geologi, kultur og natur!

Publisert

27/04/2021